محمد گوهریان  دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان

سوابق شغلی:

  • تدوین برنامه استراتژیک برای شرکت های کوچک و متوسط
  • کسب عنوان جایزه ملی کیفیت غذا و داروی ایران
  • مدیر عامل شرکت گز سکه از ۱۳۶۸ تاکنون
  • رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق از سال ۱۳۸۶ تا کنون
  • مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۸۶ تا کنون
  • مدیر انجمن غذا، صنعت، سلامت از سال ۱۳۸۹ تا کنون
  • عضو عضو انجمن مخترین اصفهان
  • رئیس هیات مدیره شرکت فنآوری نوین صبا سکه از سال ۱۳۸۷ تا کنون
  • عضویت در فعالیت هایی چون: مخترعین سازمان یو اس پتنت (USPATENT)، هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان از ۱۳۸۶ تاکنون، اتحادیه گز و شیرینی و مجمع امور صنفی اصفهان از ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵، اتحادیه کشوری شیرینی ایران از ۱۳۸۹ تا کنون، کمیته بررسی و پذیرش طرح های کسب و کار دانشجویی، شبکه پژوهش استان اصفهان، انجمن ملی تحقیق و توسعه ایران، کمیته پذیرش هسته های فنآوری و رشد دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۰ تاکنون، کمیته آموزش و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، هیات امناء انجمن آسیب نخاعی استان اصفهان، کمیته صدور پروانه های ساخت معاونت غذا و داروی علوم پزشکی اصفهان، مجری طرح های پیشتیبان کسب و کار خانگی و اشتغال معلولین