ارتباط با ما

مراجعه حضوری:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶

اطلاعات ارتباطی

نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی،کیلومتر ۳، گز سکه،دانشگاه علمی و کاربردی عتیق اصفهان
تلفن: ۰۳۱۳۳۳۳۴۴۵۵-۰۳۱۳۳۳۳۹۹۲۹
پست الکترونیکی: info@atiq.ir
وبسایت: www.atiq.ir
جهت ثبت نام و خدمات مشاوره ای عدد ۲ را به ۰۹۰۳۲۵۶۴۷۶۱ ارسال کنید.

انتقادات و پیشنهادات

خواهشمند است نظرات خویش را در قالب فرم ذیل را تکمیل فرمائید.