اطلاعات ارتباطی


۰۳۱-۳۳۳۳۹۹۲۹ :تلفن مرکز
۰۳۱-۳۳۳۳۴۴۵۵ :فکس
Email: info@atiq.ir

کوتاه درباره ما

جهت ارتباط با ریاست مرکز می توانید با ایمیل mo_goharian46@yahoo.com در ارتباط باشید.

انتقادات و پیشنهادات

مشتاقانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.